Kancelaria Adwokacka

Adwokat Przemysław Kowalewski

Partner sieci prawnej Kancelarie RP w województwie zachodniopomorskim

KANCELARIA

Kancelaria powstała w 2002 roku i już od początku jej działania prowadziła medialne procesy, w tym przeciwko wykonawcom dróg krajowych, firmom ubezpieczeniowym, o uchylenie uchwał korporacyjnych osób prawnych, dotyczące praw rzeczowych na nieruchomościach, z zakresu prawa autorskiego i o ochronę praw niemajątkowych oraz sprawy dotyczące największych inwestycji zarówno w regionie jak i na terenie Szczecina (Kaskada, Pionier, Otex, biurowce w pobliżu Bramy Portowej). Współpracując z Urzędem Miasta kancelaria pomagała zrealizować największą galerię handlową w Szczecinie oraz Teatr Lalek „Pleciuga”.

W kancelarii pracuje adwokat, aplikanci adwokaccy oraz prawnik zajmujący się działalnością naukową, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie, otrzymują nagrody za osiągnięcia naukowe, publikują w monografiach prawniczych oraz dla Rzeczpospolitej. Zainteresowania i praktyka zatrudnionych w kancelarii osób pozwala na wszechstronność kancelarii, w której zakres spraw jest bardzo rozległy. Dowodzi temu rownież udział w interesujących opinię publiczną procesach.

Siedziba kancelarii mieści się przy Alei Niepodległości, głównej reprezentacyjnej alei Szczecina, gdzie zajmuje pierwsze piętro zabytkowego biurowca.

zAKRES USŁUG

Specjalizacja kancelarii obejmuje w szczególności sprawy z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego (w tym dotyczące nieruchomości) spółdzielczego, handlowego, własności intelektualnej, upadłościowego oraz pomocy społecznej.  Znajduje to wyraz w obsłudze podmiotów z sektora publicznego jak i prywatnego, które działają w Polsce oraz poza granicami kraju.

Kancelaria prowadzi także sprawy klientów indywidualnych m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz prawa pracy. Usługi świadczone osobom fizycznym polegają na: udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, przygotowywaniu projektów pism, opiniowaniu umów, a także reprezentacji przed sądami, w charakterze pełnomocnika procesowego, oskarżyciela posiłkowego, obrońcy (również w postępowaniu przygotowawczym). Kancelaria zapewnia również stałą obsługę prawną na rzecz spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz instytucji państwowych i samorządowych we wszystkich aspektach ich działalności, w szczególności w doradztwie ich organom, opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów, sporządzaniu opinii prawnych dotyczących interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście realizowanych przez daną jednostkę zadań własnych i zleconych.

Obsługa prawna możliwa jest zarówno w ramach stałej współpracy, jak i w formie doraźnej pomocy w konkretnych zagadnieniach. W przypadku nawiązania współpracy kancelaria jest upoważniona do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w szczególności: przygotowania oferty i uczestniczenia w imieniu klienta w przetergach, sporządzania pism, wezwań, reprezentowania klienta przed Sądami wszystkim instancji, wszelkimi urzędami i instytucjami oraz organami administracji publicznej, a także prowadzenia negocjacji i zawierania ugód. W przypadku stałej obsługi prawnej pracownicy kancelarii są zobowiązani do bieżącego informowania klienta o wykonywanych czynnościach, objętych zakresem umowy starannego działania, z poszanowaniem zasad etyki i godności zawodu adwokata.

Honorarium ustalane jest indywidualnie z klientem, po zapoznaniu się przez kancelarię ze zleconą sprawą. Jego wysokość jest determinowana zakresem czynności niezbędnych dla prowadzenia sprawy oraz stopniem jej skomplikowania. Stosowane są następujące formy rozliczeń:

  • ryczałt – stosowany przy kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, a także prowadzeniu sprawy przed sądami, urzędami lub organami administracji publicznej, w danej instancji. Ten rodzaj wynagrodzenia stosowany jest również przy wykonywaniu określonych czynności.
  • system godzinowy – wynagrodzenie jest ustalane za każdą rozpoczętą godzinę pracy kancelarii, dotyczy w szczególnści spraw w których zakres pracy oraz czas ich zakończenia nie jest możliwy do przewidzenia na początkowym etapie. W ramach tego systemu czas pracy odnotowywany jest skrupulatnie przez pracowników kancelarii, a następnie przedstawiany klientowi.
  • success fee – otrzymanie wynagrodzenia jest uzależnione od rezultatu sprawy (wygranej). Klient pierwotnie uiszcza ustaloną z kancelarią stawkę, a następnie wynagrodzenie determinowane jest końcowym rezultatem zakończonego sporu. Stawki procentowe uzgadniane są indywidualnie z klientem.

PRAWNICY

Przemysław Kowalewski

Przemysław Kowalewski

Adwokat
Informacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 1997 r. Promotorem pracy magisterskiej z zakresu prawa spółdzielczego w Katedrze Prawa Handlowego był dr Zbigniew Kuniewicz.

Podczas ostatniego roku studiów rozpoczął pracę w duńskiej sieci sklepów Netto jako zarządca nieruchomościami zdobywając niezbędne doświadczenie w zakresie negocjacji, konstruowania umów i organizacji pracy. Odbył aplikację adwokacką pod patronatem adw. Jana Kubiaka i adw. Zbigniewa Wierzbińskiego. W 2002 złożył pomyślnie egzamin adwokacki i w tym samym roku wspólnie z adw. Jackiem Lachowiczem założył kancelarię „Kowalewski i Lachowicz – Adwokaci s.c”. Następnie w 2013 roku rozpoczął samodzielną praktykę i założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Przemysław Kowalewski.

Reprezentuje klientów z sukcesami przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jest uznanym specjalistą w zakresie prawa cywilnego (w szczególności prawa rzeczowego oraz dotyczącego obrotu nieruchomościami), spółdzielczego oraz gospodarczego.

W czasie wolnym miłośnik narciarstwa, długodystansowych wypraw rowerowych, a także pasjonat podróży w rejonie Morza Śródziemnego.

Języki
angielski, francuski

 

Aneta Adamska

Aneta Adamska

Adwokat
Informacje

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trzech kancelariach adwokackich. Obecnie jest prawnikiem obsługującym kluczowych klientów. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego w tym spółdzielczego.

Publikacje

Niebezpieczeństwo może zawisnąć w powietrzu”, Rzeczpospolita,

https://kancelarierp.pl/baza-wiedzy/niebezpieczenstwo-moze-zawisnac-w-powietrzu.html

Języki
angielski
Przemysław Kowalewski

Przemysław Kowalewski

Adwokat
Informacje

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 1997 r. Promotorem pracy magisterskiej z zakresu prawa spółdzielczego w Katedrze Prawa Handlowego był dr Zbigniew Kuniewicz.

Podczas ostatniego roku studiów rozpoczął pracę w duńskiej sieci sklepów Netto jako zarządca nieruchomościami zdobywając niezbędne doświadczenie w zakresie negocjacji, konstruowania umów i organizacji pracy. Odbył aplikację adwokacką pod patronatem adw. Jana Kubiaka i adw. Zbigniewa Wierzbińskiego. W 2002 złożył pomyślnie egzamin adwokacki i w tym samym roku wspólnie z adw. Jackiem Lachowiczem założył kancelarię „Kowalewski i Lachowicz – Adwokaci s.c”. Następnie w 2013 roku rozpoczął samodzielną praktykę i założył Kancelarię Adwokacką Adwokat Przemysław Kowalewski.

Reprezentuje klientów z sukcesami przed Sądami wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym, a także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Jest uznanym specjalistą w zakresie prawa cywilnego (w szczególności prawa rzeczowego oraz dotyczącego obrotu nieruchomościami), spółdzielczego oraz gospodarczego.

W czasie wolnym miłośnik narciarstwa, długodystansowych wypraw rowerowych, a także pasjonat podróży w rejonie Morza Śródziemnego.

Języki
angielski, francuski

 

Aneta Adamska

Aneta Adamska

Adwokat
Informacje

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trzech kancelariach adwokackich. Obecnie jest prawnikiem obsługującym kluczowych klientów. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego w tym spółdzielczego.

Publikacje

Niebezpieczeństwo może zawisnąć w powietrzu”, Rzeczpospolita,

https://kancelarierp.pl/baza-wiedzy/niebezpieczenstwo-moze-zawisnac-w-powietrzu.html

Języki
angielski
Nikoleta Barańska

Nikoleta Barańska

Prawnik
Informacje

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2015 roku ukończyła aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Szczecinie. W roku akademickim 2016/2017 ukończyła studia podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami o specjalności Wycena Nieruchomości, na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W kancelarii zajmuje się postępowaniem egzekucyjnym oraz kontaktem z klientami.

Bartłomiej Tyndyk

Bartłomiej Tyndyk

Aplikant
Informacje

Absolwent Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z 2012 roku. Obronił pracę magisterską z prawa handlowego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego, której promotorem był dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz. Już w trakcie studiów rozpoczął praktykę w szczecińskich kancelariach. Zdobywał również doświadczenie z zakresu prawa i bankowości pracując na kierowniczym stanowisku dla austriackiego lidera bankowości międzynarodowej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz ubezpieczeniowym.

W wolnym czasie lubi podróżować. Interesuje się motoryzacją.

Języki
niemiecki, angielski

 

Karolina Okniańska-Tyndyk

Karolina Okniańska-Tyndyk

Adwokat doktor nauk prawnych
Informacje

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego z 2012 roku. Promotorem pracy magisterskiej z zakresu prawa cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego był dr hab. prof. US Zbigniew Kuniewicz.

W czerwcu 2019 roku ukończyła studia trzeciego stopnia (doktoranckie) i uzyskała stopień doktora nauk prawnych. Swoją rozprawę doktorską pod tytułem “Status osoby z zaburzeniami psychicznymi w postępowaniu cywilnym” napisała pod kierunkiem dr hab. prof. US Kingi Flagi-Gieruszyńskiej, w Katedrze postępowania cywilnego. Recenzentami dysertacji są dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Radosław Flejszar z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorka publikacji z postępowania cywilnego, postępowania egzekucyjnego, prawa medycznego oraz prawa pracy oraz wykładowca akademicki w 2019 i 2020 roku.

Od 2013 roku związana z Kancelarią Adwokacką Adwokata Przemysława Kowalewskiego.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, administracyjnym, ubezpieczeniowym oraz medycznym.

Prywatnie interesuje się architekturą wnętrz i wzornictwem, uwielbia podróże.

Publikacje

1)“The problem of legal security of patients and their heirs in the aspect of operation of regional commissions for medical events”, [w:] The safety of the individual and of the group in private and public law – a collection of studies, red. K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 35-46;

2) „Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych w procesie leczenia”, [w:] Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka, red. K. Flaga – Gieruszyńska, E. Cała – Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 149-160;

3) „Analiza wybranych standardów postępowania egzekucyjnego w perspektywie orzecznictwa Sądów Europejskich, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego” [w:Współczesny model egzekucji sądowej i postępowania egzekucyjnego. Zbiór studiów, red. K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, Sopot 2017, s. 293-308;

4) „Zwolnienie dyscyplinarne musi być uzasadnione”, Rzeczpospolita,

http://www.rp.pl/Kadry/309259976-Zwolnienie-dyscyplinarne-musi-byc-uzasadnione.html.

Języki
angielski
Agnieszka Sadowska

Agnieszka Sadowska

Adwokat
Informacje

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.  Z kancelarią związana od 2014 roku.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, spadkowego i rodzinnego.

Języki
angielski

 

Marzena Młocicka

Marzena Młocicka

Adwokat
Informacje

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Podczas studiów aktywnie działała w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA (w tym na stanowisku Wiceprezesa ds. Seminariów i Konferencji) oraz współpracowała ze szczecińskimi kancelariami.

W kręgach jej zawodowych zainteresowań pozostaje przede wszystkim szeroko pojęte prawo cywilne i rodzinne, a obecnie poszerza wiedzę głównie z zakresu zagadnień prawa medycznego, w tym praw pacjenta oraz błędów w sztuce lekarskiej.

Oddechem od nieustannego podnoszenia kwalifikacji są dla niej podróże; niezmiennie numerem jeden na liście destynacji pozostają Włochy.

 

Publikacje

„Sygnalisty nie można zwolnić”, Rzeczpospolita,
http://www.rp.pl/Kadry/309039970-Sygnalisty-nie-mozna-zwolnic.html

 

Języki
angielski, niemiecki

 

Strona internetowa
Agnieszka Sadowska

Agnieszka Sadowska

Adwokat
Informacje

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.  Z kancelarią związana od 2014 roku.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, spadkowego i rodzinnego.

Języki
angielski

 

Marzena Młocicka

Marzena Młocicka

Adwokat
Informacje

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim. Podczas studiów aktywnie działała w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA (w tym na stanowisku Wiceprezesa ds. Seminariów i Konferencji) oraz współpracowała ze szczecińskimi kancelariami.

W kręgach jej zawodowych zainteresowań pozostaje przede wszystkim szeroko pojęte prawo cywilne i rodzinne, a obecnie poszerza wiedzę głównie z zakresu zagadnień prawa medycznego, w tym praw pacjenta oraz błędów w sztuce lekarskiej.

Oddechem od nieustannego podnoszenia kwalifikacji są dla niej podróże; niezmiennie numerem jeden na liście destynacji pozostają Włochy.

 

Publikacje

„Sygnalisty nie można zwolnić”, Rzeczpospolita,
http://www.rp.pl/Kadry/309039970-Sygnalisty-nie-mozna-zwolnic.html

 

Języki
angielski, niemiecki

 

Strona internetowa

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Przemysław Kowalewski

Aleja Niepodległości 17
I piętro
70 – 412 Szczecin

Godziny pracy:
Poniedziałek – Czwartek
9:00 – 17:00
Piątek
9:00 – 16:00

    91 433 65 97, 91 433 74 51
   91 434 19 72