Prawo medyczne

Zajmujemy się obsługą prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w zakresie prawa medycznego. Obejmuje ona zarówno lekarzy i podmioty lecznicze, jak pacjentów. Podczas każdej sprawy dokonujemy wnikliwej analizy danego przypadku, a w razie potrzeby zasięgamy opinii biegłych z zakresu medycyny. Czynności prawne, jakich podejmujemy się w ramach naszych usług, dotyczą spraw, takich jak:

  • zawieranie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
  • formułowanie i opiniowanie umów i zgód,
  • odszkodowania z tytuły zdarzeń medycznych,
  • przekształcanie publicznych placówek medycznych w spółki,
  • reprezentacja podmiotów leczniczych w postępowaniach cywilnych, karnych oraz dyscyplinarnych.

 

Stetoskop i młotek


Jak zgłosić błąd w sztuce lekarskiej?

Litera prawa określa błąd w sztuce lekarskiej jako czynność lub zaniechanie lekarza zarówno w zakresie diagnozy, jak i zastosowanej terapii, będące niezgodne z nauką medyczną. Są to zatem działania, które mogą narazić stan zdrowia lub życie pacjenta. Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących udowodnienia dopuszczenie się błędu w sztuce lekarskiej. Aby to zrobić należy złożyć wniosek o ukaranie lekarza do Okręgowej Izby Lekarskiej.

Pacjent powinien zgłosić dopuszczenie się błędu medycznego maksymalnie 3 lata od momentu, gdy zauważył jego skutki. W tym zakresie pomagamy sformułować oraz dostarczyć dokument właściwemu organowi. Ponieważ sprawy dotyczące błędu lekarskiego należą do niezwykle skomplikowanych, wspieramy naszych klientów podczas negocjacji oraz postępowań sądowych podczas dochodzenia odszkodowania. Pomagamy również w zebraniu materiału dowodowego, który stanowi podstawę udowodnienia popełnienia czynu karalnego.