Prawo turystyczne

Prawo turystyczne określa relacje pomiędzy organizatorami podróży a ich klientami. Sprawy, którymi najczęściej zajmujemy się w tym zakresie dotyczą niedotrzymania warunków umowy przez stronę oferującą usługi turystyczne. Mogą Państwo zatem zgłosić się po pomoc prawną w przypadkach, takich jak:

 • zgubiony lub zniszczony bagaż,
 • odwołany lub opóźniony transport (np. lot samolotem),
 • niezgodna z umową zamiana ceny usługi,
 • niezgodność opisu oferty z rzeczywistym stanem warunków noclegowych.

W zakresie prawa turystycznego pełnimy czynności prawne nie tylko dla klientów prywatnych, lecz także reprezentujemy interes firm z sektora turystycznego, do których należą między innymi biura podróży, touroperatorzy, linie lotnicze, hotele itd.

 

Dokumenty


Co powinna uwzględniać oferta biura podróży?

W ramach świadczenia usług dotyczących prawa turystycznego zajmujemy się opiniowaniem umów zawieranych pomiędzy biurami podróży a ich klientami. Jednakże podczas negocjacji czy rozstrzygania sporów w przypadku niespełnienia warunków oferty poza umową kluczową kwestią okazują się również treści zawarte w udostępnianych folderach ofertowych. Prawo określa bowiem, że powinny znajdować się w nich między innymi informacje o:

 • miejsce pobytu,
 • trasie wycieczki,
 • rodzaju środku transportu,
 • cennie usługi bądź sposobie jej ustalenia,
 • programie zwiedzania i atrakcjach turystycznych,
 • liczbie i rodzaju posiłków,
 • kwocie lub procentowym udziale zaliczki w cenie imprezy,
 • terminie powiadomienia o odwołaniu imprezy.

Jeśli organizator wycieczki nie uwzględnił ich w dostarczanych materiałach, może zostać on posądzony o niewyczerpujące przestawienie oferty lub wprowadzenie w błąd.