Prawo rodzinne i opiekuńcze – Szczecin

W naszej kancelarii w Szczecinie świadczymy usługi związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym, a zatem zajmujemy się sprawami dotyczącymi stosunków między małżonkami czy rodzicami i dziećmi oraz dziadkami, a także związanymi z kuratelą i opieką nad nieletnimi. Prawo rodzinne to zbiór przepisów, który obowiązuje wszystkich członków rodziny oraz szczegółowo reguluje stosunki pomiędzy nimi. W tym zakresie zajmujemy się zarówno formułowaniem czy opiniowaniem umów oraz pism, jak i reprezentujemy naszych Klientów przed właściwymi organami. Usługi obejmują m.in. sprawy o:

  • rozwód,
  • separację,
  • podział majątku,
  • alimenty,
  • unieważnienie małżeństwa,
  • określenie kontaktów z dziećmi,
  • podział władzy rodzicielskiej.

Podczas procesów rozwodowych pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu się do rozprawy oraz uczestniczymy w każdym etapie postępowania. Pomoc specjalisty jest szczególnie istotna w przypadku spraw rozstrzygających przyznanie alimentów, gdy należy wykazać wysokie koszty utrzymania dziecka.

 

Papierowa wycinanka


Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnika?

Sytuacje dotyczące separacji czy rozwodu, a co za tym idzie – podziału majątku lub opieki nad wspólnymi dziećmi wiążą się nie tylko z obciążeniem finansowym, ale też emocjonalnym dla obu stron. Szczególnie w przypadku orzeczenia o winie jednego z małżonków sprawy te mogą być niezwykle długotrwałe, ponieważ ich rozstrzygnięcie wiąże się z zebraniem materiałów dowodowych oraz wysłuchaniem zeznań świadków.

Konfliktom mogą towarzyszyć więc skrajne, zazwyczaj negatywne emocje. Adwokat rozwodowy wówczas może pomóc nie tylko osiągnąć zamierzony cel procesu, ale też ostudzić nieco nerwy i złagodzić spór pomiędzy stronami. Jest to również osoba doskonale zaznajomiona z przepisami prawnymi oraz obowiązującymi terminami, których nieznajomość lub niedopatrzenie może skutkować jeszcze dłuższym trwaniem sprawy.

 

Jak złożyć pozew o rozwód?

Rozwód to decyzja budząca ogromne emocje, jednak nie powinna być podejmowana wskutek nieprzemyślanego impulsu. Jak wspomnieliśmy, prawnik ma za zadanie świadczyć pomoc zarówno w zakresie wykonywania czynności prawych, jak i okazywać Klientowi wsparcie emocjonalne. Zajmujemy się formułowaniem i składaniem pozwów o rozwód. Chcąc go złożyć, warto zwrócić się do specjalisty nawet dłuższy czas przed rozpoczęciem procesu, szczególnie w przypadku wniosku rozwodowego z orzeczeniem o winie. Wówczas prawnik pomoże Klientowi napisać pozew oraz upewni się, że zostały w nim uwzględnione wszystkie najważniejsze elementy.

Pozew o rozwód musi zostać sporządzony w formie pisemnej oraz dostarczony do właściwego sądu okręgowego – odpowiadającego ostatniemu wspólnemu miejscu zamieszkania małżonków lub miejscu zamieszkania pozwanego. Podczas przygotowania wniosku ustalamy z Klientem przede wszystkim bezpośredni i jasny powód rozwodu, a także towarzyszące temu żądania, które obejmują między innymi podział majątku czy opieki nad wspólnymi dziećmi. Ważne jest również określenie, jak wyglądał przebieg małżeństwa, a także, co stanowiło przyczynę jego zawarcia. Prawnik dba o to, aby ustalić spójną argumentację oraz by tak intymne kwestie życia zostały przedstawione w sądzie w sposób rzeczowy i korzystny dla interesu Klienta.