Prawo cywilne

Prawo cywilne to dziedzina w zakresie której nasza kancelaria udziela porad prawnych, a także świadczy usługi prawne jak np. sporządzanie pism procesowych czy opiniowanie umów. W ramach współpracy reprezentujemy również naszych klientów podczas postępowań – zarówno w trakcie procesów mediacyjnych, jak i egzekucyjnych. Sprawy cywilne, którymi się zajmujemy obejmują między innymi dział kodeksowy określany jako prawo zobowiązań. W tym zakresie wspieramy naszych klientów w kwestiach związanych z ubezpieczeniami i dochodzeniem odszkodowań. Podczas każdej z wymienionych spraw wykorzystujemy nie tylko znajomość kodeksu cywilnego, lecz także doświadczenie w jego interpretowaniu, aby wszystkie nasze działania wpływały na korzystny dla klienta rezultat.

 

Złota statuetka


 Jakie sprawy obejmują obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego?

Świadcząc obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, zajmujemy się wszelkimi sprawami dotyczącymi stosunków między podmiotami prawa prywatnego. Do najpopularniejszych rodzajów spraw z tej dziedziny prawa należą między innymi:

  • sprawy z tytuły nienależytego wykonania lub niewykonania umów,
  • sprawy o roszczenie z umów o zapłatę,
  • sprawy o zniesienie współwłasności
  • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
  • sprawy o ustalenie prawa,
  • sprawy o zapłatę.

W przypadku wszczęcia postępowania cywilnego reprezentujemy naszych klientów na każdym etapie – poczynając od złożenia pozwu, a kończąc na apelacji.

 


osoba podpisująca dokumenty

Ubezpieczenia i dochodzenie odszkodowań

makieta domu

Kredyty i pozwy frankowe