Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe to zbiór przepisów, które regulują działania przedsiębiorców. Świadczone przez naszą kancelarię usługi w tym zakresie obejmują zatem sprawy podlegające pod prawo cywilne, które dotyczą osób prowadzących działalność gospodarczą. Obsługa dotyczy zarówno osób fizycznych czy mniejszych firm, jak i spółek. W ramach współpracy udzielamy naszym Klientom porad, a także praktycznego wsparcia. Odpowiadamy na bieżące potrzeby wynikające z działania przedsiębiorstwa oraz reprezentujemy je przed sądem czy organami administracji publicznej.

W ramach prawa gospodarczego zajmujemy się między innymi:

  • przygotowaniem projektów pism i umów handlowych,
  • opiniowaniem umów handlowych,
  • wsparciem podczas negocjacji handlowych,
  • pomocą w określeniu zakresu obowiązków,
  • pomocą w odzyskaniu należności od dłużników,
  • nadzorowaniem posiedzeń zarządu.

W ramach prawa handlowego pomagamy regulować wewnętrzne relacje w spółkach, stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, a także pomiędzy spółkami i osobami trzecimi. Jako że ta gałąź prawa cywilnego jest mniej surowa dla osób fizycznych, decydując się na prowadzenie działalności, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalisty, który pomoże Państwu działać zgodnie z prawem, a jednocześnie zabezpieczyć swoje interesy.

 

Osoba przy laptopie


Opiniowanie umów

Wsparcie prawne w zakresie opiniowania umów może okazać się niezwykle istotne dla dalszego funkcjonowania spółki oraz podejmowanej z innym podmiotem współpracy. To od umowy zależy bowiem ochrona interesów obu stron, rzeczowe przekazanie intencji, a także zabezpieczenie się na wypadek nadużyć z drugiej strony lub niewywiązania się z zakresu kontraktu. Treść umowy powinna być jasna i konkretna, a jednocześnie nie pozostawiać miejsca na różne interpretacje. Opiniowanie podpisywanej umowy minimalizuje ryzyko roszczeń drugiej strony, a jednocześnie umożliwia ich ewentualne egzekwowanie podczas współpracy.

Badając dany dokument, bierzemy także pod uwagę jego zgodność z prawem oraz obowiązującymi zasadami. Stworzenie poprawnej umowy wymaga bowiem dogłębnej znajomości przepisów, które dotyczą nawiązywania stosunków prawnych na mocy zawieranego kontraktu. Dlatego opiniując umowę, dokładnie analizujemy wszystkie zawarte w niej zapisy oraz w sposób przystępny przedstawiamy ich wady i zalety. Na życzenie Klienta możemy również uczestniczyć w negocjacjach dotyczących warunków podpisywanego kontraktu. Niejednokrotnie pomogliśmy osiągnąć kompromis satysfakcjonujący obie strony nawet w przypadku trudnych i skomplikowanych projektów umów.

 

Pomoc prawna podczas zakładania działalności gospodarczej

Nasza kancelaria wspiera Klientów również podczas zakładania działalności gospodarczej – zarówno jednoosobowej, jak i spółki cywilnej czy handlowej. W zakres naszej obsługi wchodzi pomoc w wyborze odpowiedniej formy prowadzenia przedsiębiorstwa, sporządzaniu aktów założycielskich, a także pozostałej dokumentacji. Reprezentujemy interes firmy przed odpowiednimi organami przy rejestracji podmiotu w KRS-ie oraz podczas zgłaszania działalności do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

W razie potrzeby sporządzamy wnioski o dofinansowanie powstającej firmy. Procedury te bywają bowiem skomplikowane i długotrwałe oraz wymagają znajomości terminów i umiejętności poprawnego (formalnego i merytorycznego) wypełniania wniosków. Zależnie od profilu działalności oferujemy również inne usługi, takie jak pomoc w uzyskaniu koncesji i zezwolenia dla właścicieli sklepów czy lokali gastronomicznych. Ponadto nasze usługi w ramach prawa gospodarczego obejmują pomoc podczas przekształcania profilu działalności, dopisywania lub wykreślania wspólników, zmian zapisów w umowie spółki lub likwidacji spółki.


Osoba trzymająca młotek

Prawo restrukturyzacyjne

złota statuetka

Prawo upadłościowe

Młotek w dłoni

Prawo egzekucyjne

książka i młotek

Prawo spółek