Prawo upadłościowe

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi prawa upadłościowego. Wspieramy zatem zarówno klientów fizycznych, jak i przedsiębiorstwa w razie niewypłacalności. Świadczona przez nas obsługa obejmuje czynności prawne podejmowane jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, a także w trakcie postępowania. Strategia naszego działania obejmuje:

  • analizę sytuacji finansowej,
  • przygotowanie planu przeprowadzenia postępowania upadłościowego,
  • negocjacje z wierzycielami,
  • sformułowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentację przed sądem podczas postępowania upadłościowego.

 

młotek


Kto i kiedy może ogłosić upadłość konsumencką?

W przypadku niewypłacalności osoby nieposiadającej statusu przedsiębiorcy prawo uwzględnia upadłość konsumencką. Dotyczy ona zatem osób fizycznych, które chcą przedsięwziąć kroki prawne w celu umorzenia długów bądź uzyskania środków na zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Warto mieć jednak na uwadze, że istnieją sytuacje, gdy mimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej zadłużony nie jest zwolniony ze zobowiązań. Dotyczy to między innymi świadczeń alimentacyjnych, do których wypłacania zobowiązują postanowienia w zakresie prawa rodzinnego.

W określonych przypadkach upadłość konsumencką mogą ogłosić również przedsiębiorcy. Warunkiem jest jednak zaprzestanie działalności gospodarczej. Dłużnik musi również udowodnić, że długi nie są wynikiem umyślnego postępowania lub rażącego niedbalstwa, a także nie minęło 10 lat od momentu, gdy powinien on zgłosić upadłość jako przedsiębiorca. Okres dekady obowiązuje również w przypadku wcześniejszej nieudolnej lub zawieszonej próby ogłoszenia upadłości.