Prawo pracy – usługi w Szczecinie

Wpieramy naszych klientów w zakresie prawa pracy, pomagając w rozwiązywaniu konfliktów zarówno pomiędzy pracownikami i pracodawcą, jak i w zakresie stosunków pracowniczych. W ramach współpracy świadczymy usługi prawne dla pracowników oraz przedstawicieli firm – małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw. Podczas każdej sprawy kierujemy się przepisami i orzecznictwem, mając na uwadze dobro klienta.

Sprawy, którymi zajmujemy się w zakresie prawa pracy dotyczą między innymi bezprawnego rozwiązania umowy, które jest sprzeczne nie tylko z zapisem umowy, lecz także prawem np. w przypadku kobiet w ciąży lub osób w wieku przedemerytalnym. Pomagamy klientom odzyskać należności w postaci niewypłaconych pensji czy nadgodzin. Szczególną kwestię stanowi również dochodzenie odszkodowań, wynikających zarówno z wypadku w miejscu pracy, jak i związanych z nierównym traktowaniem (np., mobbing czy dyskryminacja płciowa).

 

Młotek w dłoni


Sporządzanie umów z pracownikami

Jedną z głównych czynności prawnych, jeśli idzie o prawo pracy, którymi zajmujemy się w naszej kancelarii jest sporządzanie oraz opiniowanie umów pomiędzy pracodawcami a pracownikami. W tym zakresie pomagamy naszym klientom przygotować zapis:

  • umowy o pracę,
  • umowy zlecenia,
  • umowy o dzieło,
  • umowy agitacyjnej,
  • umowy o zakazie działalności konkurencyjnej,
  • umowy o zachowanie poufności.

W ramach sporządzania dokumentów udzielamy wsparcia naszym klientom podczas negocjacji warunków kontraktów, a także sporów dotyczących ustalenia stosunku pracy i jego rozwiązania.