Ubezpieczenia i dochodzenie odszkodowań

Wspieramy naszych klientów w sprawach związanych z ubezpieczeniami i dochodzeniem odszkodowań. Podczas współpracy opiniujemy umowy zawierane z ubezpieczycielem lub innym podmiotem odpowiedzialnym (np. leczniczym), a także a w razie ich niespełnienia opracowujemy strategię, która ma na celu skutecznie bronić interesu klienta. W tym zakresie zajmujemy się:

 • formułowaniem wezwania do wypłaty odszkodowania,
 • inicjowaniem negocjacji,
 • wszczynaniem postępowania pojednawczego,
 • gromadzeniem dokumentacji.

W przypadku, gdy ubezpieczyciel nie wyraża chęci przystania na ugodę – reprezentujemy interes naszych klientów przed sądem. Zanim przystąpimy do działania, dokonujemy jednak oceny ryzyka prowadzenia sprawy i przedstawiamy jej wynik w rzeczowy sposób klientowi, do którego należy decyzja o przystąpieniu do kolejnych kroków.

 

długopis


Jakich odszkodowań może dochodzić prawnik?

Czynności prawne, jakich podejmujemy się w zakresie ubezpieczeń i dochodzenia odszkodowań, obejmują sprawy, takie jak:

 • zadośćuczynienia za wyrządzone szkody moralne,
 • szkody rolnicze,
 • wypadki komunikacyjne,
 • wypadki przy pracy,
 • kradzież,
 • nieszczęśliwe zdarzenia (np. pożar),
 • błędy medyczne i lekarskie.

Nasze działania wspieramy poradą innych specjalistów. Współpracujemy z rzeczoznawcami i biegłymi, dzięki którym jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej analizy sprawy, a co za tym idzie – zminimalizować ryzyko przeoczenia aspektów kluczowych dla wyniku postępowania.