Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości reguluje szeroki zakres czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami. Podczas współpracy nasza kancelaria świadczy zatem usługi dla osób prywatnych i najemców oraz przedsiębiorstw (deweloperów, inwestorów, firm budowlanych czy spółek zarządzających nieruchomościami). Współpracujemy również ze zrzeszeniami działającymi na mocy prawa spółdzielczego, które planują realizację projektu budowlanego, dokonanie zmiany w istniejącej konstrukcji czy chcą nająć lub wydzierżawić obiekt.

Świadczymy doradztwo na każdym etapie funkcjonowania nieruchomości oraz obejmujemy wszystkie jej typy. Pomagamy przy nabywaniu nieruchomości, a więc podczas badania obiektu i przygotowywania niezbędnej do transakcji dokumentacji, procesie budowlanym oraz bieżącym zarządzaniu nieruchomością. Dotyczy to uzyskiwania decyzji, negocjacji warunków umów oraz sprzedaży posiadanych obiektów.

Klucz w dłoni


Obsługa prawna zarządców nieruchomości – co obejmuje?

Nasza kancelaria zapewnia obsługę prawną zarządców nieruchomości podczas bieżących spraw oraz pośredników w obrocie nieruchomościami. W tym zakresie specjalizujemy się w negocjowaniu warunków, opiniowaniu oraz sporządzaniu umów, takich jak:

  • umowy sprzedaży nieruchomości,
  • umowy najmu lub dzierżawy,
  • umowy o prace projektowe,
  • umowy o nadzór budowlany,
  • umowy o roboty budowlane.

Do naszych usług należy również reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi np. w przypadku zmiany przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie występujemy również w ich imieniu o pozwolenie na budowę bądź rozbiórkę budynku.

Kiedy zarządca nieruchomości może wypowiedzieć umowę najmu?

Uprawnienia zarządcy nieruchomości do wypowiedzenia umowy najmu zależą przede wszystkim od jej treści, z której wynika czy wiąże ona strony na czas określony, czy nie. Istnieją jednak przypadki, gdy umowę można wypowiedzieć bez względu na zawarty w niej okres. Dzieje się to, kiedy:

  • najemca zwleka z zapłatą czynszu co najmniej za 2 okresy płatności,
  • najemca używa przedmiotów i sprzętów w mieszkaniu w sposób sprzeczny z umową,
  • najemca zaniedbuje sprzęty i inne rzeczy, co prowadzi do ich uszkodzenia,
  • najemca utrudnia życie innym mieszkańcom.

W powyższych sytuacjach wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu, jednak z reguły odbywa się to z zachowaniem terminu wypowiedzenia ustalonego w kontrakcie. Jednak w przypadku, gdy w mieszkaniu dojdzie do powstania poważnych – zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców – wad, wynajmujący może rozwiązać umowę najmu w trybie natychmiastowym, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

Co więcej, w sytuacji, gdy zostanie uszkodzone mienie wynajmującego, może on także nie zwrócić najemcy wpłaconej kaucji, która zostanie przeznaczona na naprawy w mieszkaniu. Sprawa wypowiedzenia umowy najmu może zostać skierowana do sądu, jednak może również zostać rozwiązana polubownie, w przypadku, gdy najemca gotowy jest opuścić mieszkanie i ponieść konsekwencje z tym związane.

 


Obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

młotek sędziowski

Obsługa prawna deweloperów

osoba podpisująca dokumenty

Obsługa prawna nabywców nieruchomości