Obsługa prawna nabywców nieruchomości

Podejmujemy się obsługi prawnej nabywców nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. W tym zakresie podejmujemy się przede wszystkim działań mających na celu usprawnienie przeprowadzanych transakcji. Jednakże zajmujemy się również sprawami niezwiązanymi bezpośrednio z zakupem nieruchomości jak reprezentacją klientów podczas postępowań np. o zniesienie współwłasności mieszkania w efekcie rozwodu. Do innych czynności prawnych w ramach obsługi prawnej nabywców nieruchomości należą między innymi:

  • formułowanie, opiniowanie lub negocjowanie umów kupna,
  • analiza stanu prawnego nieruchomości przed zakupem,
  • występowanie o odszkodowanie za grunty przejęte pod inwestycje publiczne,
  • reprezentacja w postępowaniach np. o uzyskanie prawa użytkowania wieczystego.

 

młotek


Jak sprawdzić czy mieszkanie nie jest zadłużone?

Przed zakupem mieszkania z rynku wtórnego przede wszystkim należy sprawdzić, czy nie jest ono zadłużone. Pierwszy krok mający na celu weryfikację to sprawdzenie księgi wieczystej, w której zawarte są informacje o stanie prawnym nieruchomości oraz jej właścicielu. Choć księgi wieczyste są jawne, ich analiza przez niedoświadczone osoby nierzadko rodzi trudności. W tym celu warto zasięgnąć porady prawnika, który jako specjalista rzetelnie sprawdzi historię mieszkania. W przypadku obciążenia hipoteką istnieje możliwość zakupu nieruchomości wraz ze zobowiązaniem kredytowym. Pomagamy naszym klientom podczas sporządzania oraz negocjowania warunków takiej umowy.