Prawo usług elektronicznych

Prawo usług elektronicznych to stosunkowo nowa dziedzina odpowiadająca na potrzeby współczesnego rynku. Reguluje bowiem obowiązki spoczywające na podmiotach świadczących usługi drogą elektroniczną. Określa zatem warunki współpracy pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą przede wszystkim do przepisów z zakresu ochrony danych osobowych – zarówno krajowych, jak i unijnych. Bezpośrednio wiąże się to z konicznością dostosowania sposobu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę do norm RODO, mając na uwadze przede wszystkim zasady określone w art. 5 wskazanej ustawy. Należą do nich:

  • zasada minimalizacji danych osobowych,
  • zasada ograniczania celu przetwarzania danych osobowych,
  • zasada rozliczalności,
  • zasada integralności i poufności.

 

Młotek na klawiaturze


Jakie usługi reguluje prawo usług elektronicznych?

Nie wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną są objęte regulacjami zawartymi w prawie usług elektronicznych. Muszą one bowiem spełniać warunki stawiane przed tzw. usługami komunikacji interpersonalnej. Charakteryzują się one:

  • bezpośrednią interpersonalną wymianą informacji,
  • dostarczaniem usług za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej,
  • określoną liczbą osób,
  • decyzją osób inicjujących połączenie lub uczestniczącym w nim odbiorcy połączenia.

Jedną z najpopularniejszych usług interpersonalnych świadczonych drogą elektroniczną są zatem komunikatory internetowe. Należą do nich również połączenia głosowe czy wiadomości tekstowe przekazywane np. za pomocą poczty elektronicznej lub czatu.