Prawo spółek

Prawo spółek regulowane przez kodeks spółek handlowych określa działanie tej właśnie grupy działalności gospodarczej. W tym zakresie wykonujemy czynności prawne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zakwalifikowaną jako:

  • spółka osobowa,
  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna,
  • spółka kapitałowa,
  • spółka akcyjna,
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

podróż


Jak przebiega proces przekształcania spółki?

W zakresie prawa spółek zajmujemy się obsługą podmiotów, których wybrana forma prowadzenia działalności gospodarczej przestała być wystarczająca. Wspomagamy naszych klientów zarówno podczas bieżącej obsługi działającej spółki, jak i w trakcie jej zakładania czy przekształcania, a także w trakcie postępowania upadłościowego. W ramach zmiany profilu działalności dokonujemy rzetelnej analizy, która ma na celu określić potrzeby oraz możliwości klienta.

W trakcie jej przeprowadzania pod uwagę brane są między innymi czynniki, takie jak liczba członków, kapitał, branża czy ryzyko finansowe. Kolejny krok to przestawienie wariantów przekształcenia spółki. Jeśli klient wyrazi zgodę na zaproponowany plan reorganizacji działalności, przystępujemy do przygotowania niezbędnej dokumentacji, do której zalicza się np. statut spółki. Reprezentujemy naszych klientów również podczas rejestracji i dokonywania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.