Prawo restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne określa warunki układu zawieranego pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, który jest niewypłacalny bądź grozi my niewypłacalność. Zakłada ono wdrożenie jednej z czterech procedur, które mają na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości przez osobę zadłużoną. Należą do nich:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • postępowanie układowe,
  • przyśpieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Prawo restrukturyzacyjne w przeciwieństwie do prawa upadłościowego zakłada zatem w pierwszej kolejności uzyskanie rentowności przez dłużnika, która z kolei umożliwi przyszłe wypłacenie należności. W zakresie naszych usług wspomagamy naszych klientów zarówno podczas negocjacji układu, jak i wyboru zależnej od zakresu ochrony dłużnika czy profilu działalności procedury restrukturyzacyjnej.

 

młotek


Renegocjonowanie umów w ramach restrukturyzacji firmy

Bywa, że firma, która przechodzi restrukturyzację, nie jest w stanie dotrzymać wcześniej zawartych zobowiązań. W takiej sytuacji może zgłosić się do prawnika po pomoc w celu renegocjonowania umów handlowych. Jeśli próba ta nie przyniesie oczekiwanych skutków może skierować sprawę na drogę sądową. Wspieramy naszych klientów zarówno podczas negocjacji układu, jak i ubiegania się o sądową zmianę warunków umowy bądź jej rozwiązania. Prawo dopuszcza taki przebieg, jeśli:

  • wystąpiły nadzwyczajne zmiany stosunków pomiędzy stronami,
  • spełnienie świadczenia skutkowałoby nadmierną stratą jednej ze stron, co nie zostało przewidziane podczas zawierania umowy.

Doradca restrukturyzacyjny może zatem całkowicie obrócić trudną sytuację finansową firmy.