Prawo egzekucyjne

W ramach praktyki prawa egzekucyjnego zapewniamy wsparcie prawne dla osób fizycznych, a także przedsiębiorców w sprawach związanych z zadłużeniami. W tym zakresie reprezentujemy interes zarówno wierzycieli, jak i dłużników. Sprawy dotyczą zatem czynności prawnych mających na celu odzyskania należności na mocy prawomocnego wyroku sądu lub zabezpieczenie majątku przed bezprawnym prowadzeniem postępowań egzekucyjnych. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie windykacji.

 

młotek sędziego na książce


Jak umorzyć postępowanie egzekucyjne?

Zapewniamy wsparcie naszym klientom podczas próby częściowego lub całkowitego umorzenia postępowania egzekucyjnego. Wniosek ma bowiem szansę zostać pozytywnie rozpatrzony:

  • na mocy prawa – jeśli tytuł wykonawczy został pozbawiony klauzuli,
  • z mocy urzędowej decyzji komornika – np. jeśli wierzyciel nie uiścił wymaganej zaliczki na poczet kosztów egzekucyjnych,
  • ze względów ekonomicznych – jeśli dłużnik nie jest w stanie spełnić zobowiązań majątkowych,
  • wskutek decyzji wierzyciela.

W tym zakresie wspieramy naszych klientów zarówno podczas formułowania i składania wniosku o umorzenie lub zawieszenie postępowania egzekucyjnego, jak i nadzorujemy działania komornika. W przypadku, gdy posiadamy przesłanki mówiące o możliwości naruszenia interesów klienta podczas czynności wykonywanych przez podmiot egzekucyjny, podejmujemy również odpowiednie kroki prawne mające na celu złożenie skargi na komornika. W tej kwestii mogą się Państwo zgłosić się na każdym etapie sprawy – w momencie wszczęcia egzekucji czy podczas licytacji dóbr.