Kredyty i pozwy frankowe

W ramach usług związanych z kredytami i pozwami frankowymi reprezentujemy kredytobiorców zarówno podczas negocjacji z bankiem, jak i w trakcie postępowania sądowego. Pierwszy krok, jakiego podejmujemy się podczas współpracy, stanowi dogłębna analiza umowy zawartej pomiędzy klientem a podmiotem udzielającym kredytu. W tym zakresie przede wszystkim sprawdzamy, czy dokument nie zawiera niedozwolonych względem prawa klauzuli, które wpływają na jego nieważność. Zajmujemy się obsługą prawną w zakresie kredytów aktualnie posiadanych, windykowanych, wypowiedzianych, a także w trakcie egzekucji komorniczej. Służymy radą w najtrudniejszych momentach.

 

młotek


Jak napisać pozew frankowy?          

Pożyczki we frankach to jedne z najpopularniejszych spraw, jakimi zajmują się prawnicy w zakresie kredytów. Aby w odpowiedni sposób napisać pozew frankowy, należy przede wszystkim dostarczyć prawnikowi kopię umowy. Po zapoznaniu się z jej treścią adwokat jest w stanie opracować strategię działania. Czynniki, które brane są pod uwagę podczas ustalania wysokości roszczeń, to:

  • wysokość udzielonego kredytu,
  • marża banku,
  • stawka referencyjna,
  • sposób określania kursu walutowego,
  • wydatki związane z dodatkowymi usługami bankowymi.

Aby sformułować pozew o unieważnienie kredytu walutowego prawnik musi zapoznać się również z historią dotychczasowej spłaty kredytu. Należy przedstawić mu również pisma informujące o zmianie oprocentowania, jakie wysłał bank. Zebrane i dostarczone specjaliście dokumenty pozwolą w rzeczowy sposób określić żądania, które zostaną przestawione przed sądem.