Jak można odwołać się od decyzji ZUS?

Jeśli zdarzyło Ci się złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i nie zgodzić się z decyzją, która przyszła w odpowiedzi, masz możliwość odwołania się od niej. Podejmując takie środki, należy jednak wiedzieć o tym, że postępowanie odwoławcze wiąże się z przestrzeganiem ściśle określonych procedur, terminów i zasad. W przeciwnym wypadku może nie zostać ono wzięte pod uwagę. W jaki sposób zatem można odwołać się od decyzji ZUS? Sprawdźmy.

Termin pisemnego złożenia wniosku

Wniosek odwoławczy od otrzymanej decyzji ZUS-u powinien zostać złożony w terminie 1 miesiąca liczonego od daty doręczenia decyzji do odbiorcy. W przypadku niedotrzymania terminu możliwość odwołania się od wydanego orzeczenia zostaje utracona, a sąd może odrzucić wniesione odwołanie. Uznanie odwołania złożonego po terminie jest dopuszczalne wyłącznie w wyjątkowych, określonych przepisami i konkretnymi warunkami, sytuacjach.

Co istotne, odwołanie może zostać złożone również w sytuacji, gdy ZUS w trakcie 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku nie udzieli odpowiedzi. Dokument powinien zostać opatrzony własnoręcznym podpisem i złożony (osobiście lub wysłany pocztą) w oddziale ZUS, który wydał decyzję.

Treść wniosku odwoławczego

W treści wniosku odwoławczego powinien znaleźć się numer decyzji otrzymanej z ZUS-u oraz szczegółowe uzasadnienie, dlaczego nie zgadzasz się z otrzymaną odpowiedzią. Wiemy, że proces odwoławczy może być trudny i stresujący, a także niekiedy ciężko jest poradzić z nim sobie na własną rękę. Dlatego pomagamy naszym klientom we wszelkich kwestiach dot. prawa cywilnego.

W dokumencie opisujemy wszelkie błędy, uchybienia i niedopatrzenia, których mógł dopuścić się ZUS, np. nieuwzględnioną a istotną w sprawie dokumentację medyczną lub dot. przebiegu choroby, ważne okoliczności sprawy czy nieprawidłowe wyliczenie świadczenia. Dokładnie wyjaśniamy wszystkie przyczyny odwołania. Im więcej informacji zostanie uwzględnionych we wniosku, tym większa jest szansa na jego pozytywne rozpatrzenie.