Jaka jest różnica między przestępstwem a wykroczeniem?

Łamanie prawa definiowane jest różnymi określeniami, które zależą przede wszystkim od powagi popełnionego czynu. Jego waga wiąże się także z zakresem odpowiedzialności oraz kary, jakie mogą być za niego wymierzone. Choć przestępstwo i wykroczenie przez niektórych bywają używane zamiennie, nie jest to poprawne. Są to bowiem określenia, które mają inne znaczenie. Jaka jest więc różnica między przestępstwem a wykroczeniem? Sprawdźmy.

Czym jest wykroczenie?

Wykroczenie, podobnie jak przestępstwo, jest złamaniem obowiązującego prawa, jednak jest to czyn o mniejszej szkodliwości. Zależnie od popełnionego wykroczenia, może się ono wiązać z karą aresztu (od 5 do 30 dni) czy ograniczenia wolności (na okres 1 miesiąca), grzywną nie wyższą niż 5000 zł lub naganą. Osoba, która dopuściła się wykroczenia, może dostać również zakaz prowadzenia pojazdów, zostać zobowiązana do naprawienia spowodowanej szkody, wypłacenia należnego odszkodowania poszkodowanemu lub złożenia przeprosin. Jest to czyn zabroniony i społecznie szkodliwy, jednak o znacznie mniejszej wadze niż przestępstwo. Według definicji przestępstwo może mieć charakter występku lub zbrodni i jest traktowany znacznie poważniej również pod kątem wymierzanej kary.

Różnice pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem

Główną różnicą pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem, na mocy prawa karnego, jest zatem ich waga. Popełnienie przestępstwa, a więc czynu zabronionego pod groźbą kary, wiąże się bowiem ze znacznie poważniejszymi skutkami, które może stanowić wieloletnie (lub nawet dożywotnie) pozbawienie lub ograniczenie wolności, a także bardzo wysoka grzywna.

Kolejną różnicą jest również fakt, że przestępstwo wiąże się głównie z naruszeniami kryminalnymi, cechuje dużą szkodliwością społeczną i niezmiennie ma charakter umyślny. Wykroczenie natomiast często wynika z nieprzestrzegania przepisów administracyjno-prawnych, a ponadto dotyczy przewinienia o mniejszej szkodliwości oraz może zostać uznane za czyn spowodowany nieumyślnie.