Kiedy adwokat może odmówić przyjęcia sprawy?

Praca adwokata służy nie tylko ochronie interesu klienta, ale przede wszystkim wymiaru sprawiedliwości. Zawód ten stanowi gwarancję poszanowania prawa i podlega ochronie Konstytucji. Każdy prawnik działa jednak również na podstawie kodeksu etyki i moralności, dlatego istnieją sytuacje, kiedy adwokat może odmówić przyjęcia prowadzenia danej sprawy. Co to są za sytuacje i czym mogą być uzasadnione? Odpowiadamy.

Czy adwokat może odmówić pomocy prawnej?

Adwokat może odmówić pomocy prawnej zgodnie z art. 28 Prawa o adwokaturze. Warto jednak pamiętać, że musi mieć on bardzo ważny ku temu powód, o którym klient powinien zostać jasno poinformowany. Kwestia odmowy wygląda jednak nieco inaczej w przypadku spraw z urzędu. Wówczas zwolnienia z jej prowadzenia może udzielić wyłącznie organ, który wyznaczył obronę.

Warto przy tym pamiętać, że wszystkim obywatelom należy się prawo do obrony, więc adwokat nie powinien odmawiać pomocy prawnej w sytuacji, gdy sam wewnętrznie nie zgadza się z czynem popełnionym przez oskarżonego. W sprawach z zakresu prawa karnego niezwykle istotny jest profesjonalizm i powołanie prawnicze, a także umiejętność rozdzielenia prywatnych opinii od wykonywanej pracy.

Sytuacje, w których adwokat może odmówić prowadzenia sprawy

Ważne powody, którym podlega możliwość odmówienia pomocy prawnej, zawarte są we wspomnianym Prawie o adwokaturze. Głównymi argumentami, dla których adwokat może zrezygnować z podjęcia sprawy, są: niewłaściwy sposób jej prowadzenia oraz wątpliwa jakość jej przebiegu. Mowa tu np. o sytuacjach, w których klient oczekuje od prawnika naruszenia zasad etyki zawodowej.

Ponadto adwokat może odmówić pomocy prawnej w momencie, gdy:

  • brał wcześniej udział w danej sprawie, pełniąc funkcję publiczną,
  • dotyczy ona sprawy związanej z majątkiem lub osobą adwokata,
  • udzielona pomoc ułatwiłaby popełnienie przestępstwa w przyszłości,
  • sprawa dotyczyłaby bliskiej mu osoby lub takiej, z którą miał osobiste spory,
  • udzielił w przeszłości pomocy stronie przeciwnej lub jest ona jego klientem.