Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka?

Każdego adwokata obowiązuje zachowanie tajemnicy adwokackiej. Jest to jedna z fundamentalnych zasad tego zawodu i stanowi podstawę współpracy z klientem, która powinna opierać się na zaufaniu. W innym przypadku pomoc adwokata może okazać się nieskuteczna, ponieważ klient nie będzie w stanie otworzyć się przed swoim obrońcą. Jakich spraw dotyczy tajemnica adwokacka i kiedy adwokat może zostać z niej zwolniony? Odpowiadamy.

Co obejmuje tajemnica adwokacka?

Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej adwokat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy adwokackiej pod groźbą odpowiedzialności dyscyplinarnej. Tajemnica ta obowiązuje go dożywotnio niezależnie od przebiegu lub zakończenia współpracy z klientem. Ma ona na celu nie tylko nieudzielanie danych i informacji pozyskanych od klienta osobom trzecim, ale też ich aktywną ochronę przed ujawnieniem lub wykorzystaniem w niepożądany sposób.

Tajemnica adwokacka ma szerokie spektrum. Obejmuje wszystkie informacje związane z prowadzeniem danej sprawy oraz współpracy z klientem lub udzielaniem mu obsługi prawnej w innym zakresie. Podlegają jej również wszelkie dokumenty oraz materiały (w tym dowodowe) zgromadzone podczas przebiegu sprawy. Co więcej, w zakres tajemnicy adwokackiej wliczają się także źródła dochodu, za pomocą których klient opłaca honorarium swojego adwokata.

Jakie sytuacje mogą zwolnić z obowiązku dotrzymania tajemnicy adwokackiej?

Choć tajemnica adwokacka obowiązuje dożywotnio i powinna być respektowana przez wszystkie organy władzy, istnieje kilka sytuacji, które mogą zwolnić prawnika z jej przestrzegania. Spośród nich należy wymienić udzielenie informacji związanych z nielegalnym obrotem majątku lub mogących pomóc przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu.

Ponadto obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej może zostać zniesiony, gdy dotyczy sprawy karnej o morderstwo. Adwokat może zostać przesłuchany również w momencie, gdy jego zeznania mogą pomóc w wymierzeniu sprawiedliwości, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy okoliczność ta nie może zostać ustalona na innej podstawie.