Na czym polega przekształcenie spółki?

Niektórzy właściciele spółek decydują się na ich przekształcenie, np. w sytuacji, gdy zmieniają się przepisy lub specyfika działalności firmy. Takie działanie pozwala dostosować formę prowadzonej działalności do obecnych warunków. Umożliwia to także optymalizację prowadzenia firmy, przynosząc korzyści przedsiębiorcom. Na czym jednak polega przekształcenie spółki, a także, w jakiej sytuacji jest ono możliwe? Odpowiadamy w artykule.

Co oznacza przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki polega wyłącznie na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, aby bardziej odpowiadała ona obecnym potrzebom wspólników. Warto przy tym pamiętać, że nie wiąże się to z likwidacją obecnej i stworzeniem nowej firmy. W takim wypadku nie powstaje żaden nowy podmiot, a NIP i REGON pozostają bez zmian. Przekształcona spółka zachowuje też prawa i obowiązki dotychczasowej, ponieważ podlega zasadzie kontynuacji. Podejmując decyzję o przekształceniu, zarząd spółki powinien sporządzić szczegółowy plan przekształcenia wraz z:

  • ustaleniem oraz wyceną majątku spółki przekształcanej i przekształconej,
  • określeniem udziału wspólników w spółce przekształconej,
  • zawarciem umowy lub statutu przekształconej spółki.

W przypadku spółki jednoosobowej plan przekształcenia sporządzany jest w formie aktu notarialnego.

Jakie spółki można przekształcać?

Niezależnie od tego, jaką spółkę chcesz przekształcić, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej, która przeprowadzi Ciebie i Twoich wspólników przez cały proces. Przekształceniu mogą ulec wszystkie spółki, zarówno cywilne, jak i handlowe (osobowe: jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne).

Główna zasada mówi o tym, że spółka cywilna może zostać przekształcona w dowolną spółkę handlową. Podobnie spółka handlowa może stać się każdym innym rodzajem z tej grupy, jednak niemożliwe jest przekształcenie żadnej spółki handlowej w cywilną. Zmiana formy prawnej nie jest także możliwa, gdy spółka jest w trakcie likwidacji i rozpoczął się podział majątku.