Kiedy sporządza się opinię prawną?

W życiu istnieje wiele sytuacji, które bez profesjonalnej pomocy mogą okazać się bardzo trudne do rozwiązania. Na sporządzenie opinii prawnej decydują się więc zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, które chcą uzyskać prawną analizę danego problemu. Dzięki temu możesz zdobyć pewność, że np. podpisywana umowa zabezpieczy Twoje interesy oraz będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron.

Czym jest opinia prawna?

Opinia prawna to dokument sporządzany przez adwokata lub radcę prawnego, który odnosi się do danego zagadnienia przedstawionego przez klienta. Adwokat analizuje całą kwestię, przedstawia możliwe wyjścia, a także korzyści lub zagrożenia z nich płynące. W opinii prawnej powinny zostać zawarte takie elementy, jak:

  • opis problemu,
  • analiza całej sprawy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
  • określenie zagrożeń oraz korzyści,
  • wnioski i ewentualne propozycje zmian.

Od opinii prawnej może zależeć np. lukratywność podpisywanej umowy czy zakres zawieranej współpracy. Jest to także dobry sposób na zabezpieczenie swoich interesów.

W jakich sytuacjach warto sporządzić opinię prawną?

Przede wszystkim z wystawiania opinii prawnych regularnie korzystają właściciele firm. Mogą oni dzięki temu ograniczyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności, a także upewnić się, że funkcjonuje ona zgodnie z prawem. Jest to doskonałe rozwiązanie szczególnie w przypadku podpisywania ważnych umów, negocjowania warunków lub rozpoczynania współpracy z nowymi kontrahentami.

Na takie rozwiązanie decydują się jednak również osoby prywatne. Wówczas opinia prawna najczęściej dotyczy prawa pracy, prawa prywatnego, prawa własności lub spraw spadkowych. Może ona obejmować również analizę umów cywilnoprawnych lub dotyczących najmu czy dzierżawy jakiejś nieruchomości. Dokument ten może ponadto zapewnić o bezpieczeństwie np. przeprowadzanej transakcji. Co istotne, opinie prawne mogą być wystawiane w dwóch wersjach do wyboru – skróconej (sporządzanej w trybie przyspieszonym) oraz rozbudowanej, która zawiera więcej szczegółów.