Czym jest prawo patentowe?

Prawo patentowe określa wyłączne prawa właściciela danego wynalazku, a także ograniczenia korzystania z tego wynalazku dla osób trzecich bez jasno uzyskanej zgody. Otrzymanie patentu nie jest jednak łatwą procedurą, dlatego warto zacząć się o niego starać jeszcze przed publikacją swojej koncepcji, odkrycia lub stworzonego projektu. Czym więc jest prawo patentowe oraz jakie wynalazki mu podlegają? Sprawdźmy!

Patent – co to oznacza?

Posiadanie patentu oznacza możliwość wyłącznego korzystania z jakiegoś wynalazku lub pomysłu, który mu podlega. Prawo to jednak trwa przez określoną ilość czasu (20 lat) i dotyczy korzystania z danego wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy. Aby rozpocząć procedurę mającą na celu przyznanie patentu, należy zgłosić wynalazek do Urzędu Patentowego RP. W składanym wniosku powinny zostać zawarte takie elementy, jak:

  • podanie o udzielenie patentu,
  • dokładny lub skrócony opis wynalazku,
  • zastrzeżenie patentowe, które uniemożliwi konkurencji obejście patentu.

Co istotne, patent, w odróżnieniu od np. praw autorskich (których przedmiotem nie jest pomysł na wynalazek, a twórczość artystyczna lub literacka), wymaga rejestracji. Cała procedura przyznawania patentu może jednak trwać nawet kilka lat.

Na co można uzyskać prawo patentowe?

Patenty, podobnie jak wszystkie inne wytwory ludzkiego rozumu, podlegają prawu własności intelektualnej. Można je uzyskać na wynalazki, które spełniają określone warunki. By móc ubiegać się o przyznanie prawa patentowego, wnioskowany projekt musi:

  • być oryginalny i nowy,
  • rozwiązywać jakiś problem,
  • mieć charakter techniczny,
  • posiadać poziom wynalazczy – musi być pomysłowy i nieoczywisty,
  • zapewniać możliwość wykorzystania przemysłowego i zarobkowego.

Choć uzyskanie patentu jest długotrwałe i niełatwe, wynalazca może dzięki temu liczyć na korzyści finansowe wynikające z udzielania licencji na swój wynalazek. Szczególnie lukratywne może się to okazać w przypadku pomysłów na potrzebne społecznie projekty, urządzenia lub materiały ułatwiające np. produkcję jakichś elementów.